سه شنبه 4 تير 1398      
1
ÎæÔ ÂãÏíÏ. ÈÇ ˜áí˜ Ñæí ÚäæÇä ÓÆæÇá ÌæÇÈ Âä ÑÇ ãÔÇåÏå äãÇííÏ.
ÓÊ ÔÏå ÏÑÎæÇÓÊ/ÑÓÔ /ÞÏÑÏÇäí ÌæÇÈ
4
akazemi
1385/4/21 9:00 AM
ضمن عرض سلام به شما و همکاران زحمتکشتان . ما اهالی چهار راه ولیعصر تقاضای نصب چراغ راهنما در این چهار راه را داریم . زیر هم اکنون با گسترش خیابان ولیعصر . ترافیک زیادی در این چهار راه بوجود میآید . و حتی تردد کامیونهای سنگین در این خیابان آسایش را از ما سلب کرده است . خواهشمند است در صورت امکان دستور اقدام لازم را بفرمایید.
1
hnazari
1385/3/23 9:48 AM
احتراما : ما ساکنین انتهای خیابان ولی عصر مصرانه تقاضای ادامه سنگ فرش پیاده رو را داریم. که مدتی است متوقف شده . از اقدامی که مبذول خواهید فرمود پیشاپیش سپاسگذاریم.
1