سه شنبه 4 تير 1398      
1
ÎæÔ ÂãÏíÏ. ÈÇ ˜áí˜ Ñæí ÚäæÇä ÓÆæÇá ÌæÇÈ Âä ÑÇ ãÔÇåÏå äãÇííÏ.
ÓÊ ÔÏå ÏÑÎæÇÓÊ/ÑÓÔ /ÞÏÑÏÇäí ÌæÇÈ
6
mehdi
1385/4/21 9:44 AM
خسته نباشید . هفته پیش که در آموزشگاهی امتحان عملی برگزار میشد شرکت کردم . خانمی آزمون میگرفت اما فرصت پاسخ دادن را نمیداد. خواهشمندم این آزمون گیرندگان کم تجربه را بکار نگیرید یا اقلا انها را توجیه نمایید .
5
saeed
1385/4/21 9:39 AM
باسلام . مدتی استکه در آزمون درجه دو قبول شده ام اما گواهینامه ام را آموزشگاه نمی دهد و هر وقت که مراجعه میکنم میگن هر وقت فنی حرفه ای گواهینامه ها را به ما داد ما نیز آن را به شما می دهیم . حالا من در آستانه اخراج از کارم هستم . نمیدونم چکار کنم. لطفا اقدام نمایید.
1