سه شنبه 4 تير 1398      
1
ÎæÔ ÂãÏíÏ. ÈÇ ˜áí˜ Ñæí ÚäæÇä ÓÆæÇá ÌæÇÈ Âä ÑÇ ãÔÇåÏå äãÇííÏ.
ÓÊ ÔÏå ÏÑÎæÇÓÊ/ÑÓÔ /ÞÏÑÏÇäí ÌæÇÈ
7
amoo
1385/4/31 10:27 PM
با سلام در دانشگاه تکنولوژی چه رشته هایی موجود می باشد و آیا ریاضی محض نیز وجود دارد؟
1