يکشنبه 25 آذر 1397      
1
ÎæÔ ÂãÏíÏ. ÈÇ ˜áí˜ Ñæí ÚäæÇä ÓÆæÇá ÌæÇÈ Âä ÑÇ ãÔÇåÏå äãÇííÏ.
ÓÊ ÔÏå ÏÑÎæÇÓÊ/ÑÓÔ /ÞÏÑÏÇäí ÌæÇÈ
11
pesar
1386/6/6 12:09 PM
با سلام خدمت شهردارمحترم آقا تاکی باید این کوچه های ما خاکی بمانند مردمان آمریکایی در مریخ ساختمان سازی را شروع کرده اند اما ماهنوز...
1