ارسال کننده:akazemi تاريخ ارسال:1385/5/16 کد خبر :17  مشاهده :1828

اینترنت 15 ساله شد

امروز ششم اوت سال ‪ ، ۲۰۰۶‬مصادف با پانزدهمين سال معرفي اينترنت يا شبكه جهاني وب است.
  
  درست ‪ ۱۵‬سال پيش يعني ششم اوت سال ‪ ۱۹۹۱‬نرم افزار وب در يك نشست خبري به جهان معرفي شد.
  
  تيم برنرس لي معرف اين نرم افزار بود ، و بدين شكل شبكه جهاني وب راه اندازي گرديد.