قیمت کل-تومانمقدارویژگی 2ویژگی 1قیمت واحدواحدکد عاملیتنام کالا
برای حذف یک کالا از سبد مقدار/تعداد آن را صفر قرار دهید
 
 
تومان  0 :جمع کل اقلام سبد شما  
  تومان 2500 :کرایه حمل برای خرید زیر 30000  
  تومان 2500 :جمع کل  

:  پرداخت نقدی *  

     . در هنگام تحویل محتوای سبد خریدتان توسط پیک وجه آن نیزنقدا یا  از طریق کارت های شتاب  در محل دریافت می شود     
پرداخت اینترنتی*  
جمع مبلغ بصورت اینترنتی توسط درگاه پرداخت بانک ملت از طریق کارتهای شتاب پرداخت می گردد.